{"quizquestion":[{"question":"Hur mycket beh\u00f6ver en vuxen person sova?","answers":{"a":["H\u00e4lften av dygnet."],"b":["En fj\u00e4rdedel av dygnet."],"c":["En tredjedel av dygnet."]},"correctAnswer":"c","answerDescription":"Vuxna beh\u00f6ver sova ungef\u00e4r \u00e5tta timmar per natt. Men exakt hur mycket varierar mellan olika personer. En viktig faktor \u00e4r hur h\u00f6g kvalitet det \u00e4r p\u00e5 den s\u00f6mn man f\u00e5r. Forskning visar att personer med ASD ofta har s\u00e4mre kvalitet p\u00e5 sin s\u00f6mn. Det inneb\u00e4r att en person med ASD ofta beh\u00f6ver sova l\u00e4ngre f\u00f6r att uppn\u00e5 samma vila. ","active":true},{"question":"Vad heter hormonet som g\u00f6r att man blir tr\u00f6tt p\u00e5 kv\u00e4llen?","answers":{"a":["Adrenalin"],"b":["Melatonin"],"c":["Kortisol"]},"correctAnswer":"b","answerDescription":"Melatonin \u00e4r ett s\u00f6mnreglerande hormon som fungerar som kroppens egna naturliga s\u00f6mnmedel. Melatoninproduktionen styrs av ljus respektive m\u00f6rker. N\u00e4r vi f\u00e5r dagsljus stoppas produktionen av melatonin och vi k\u00e4nner oss piggare. N\u00e4r det m\u00f6rknar \u00f6kar melatoninproduktionen och vi k\u00e4nner oss tr\u00f6tta. Forskning visar att personer med autism ofta har l\u00e4gre produktion av melatonin. Det kan vara en av orsakerna till att m\u00e5nga med ASD inte k\u00e4nner s\u00e5 starka tr\u00f6tthetssignaler p\u00e5 kv\u00e4llen. L\u00e4s mer om melatonin i texten \u201dVad s\u00e4ger forsningen om s\u00f6mn och ASD?\u201d. "},{"question":"Hur vanligt \u00e4r det med s\u00f6mnproblem bland vuxna i Sverige?","answers":{"a":["En av tio har s\u00f6mnproblem"],"b":["Tv\u00e5 tredjedelar av befolkningen har s\u00f6mnproblem"],"c":["En tredjedel av befolkningen har s\u00f6mnproblem"]},"correctAnswer":"c","answerDescription":"Problem med s\u00f6mnen \u00e4r vanligt och ungef\u00e4r var tredje person har s\u00f6mnbesv\u00e4r d\u00e5 och d\u00e5, kvinnor n\u00e5got oftare \u00e4n m\u00e4n. Ungef\u00e4r var tionde person har sv\u00e5ra och kroniska besv\u00e4r."},{"question":"Hur mycket beh\u00f6ver en 6-\u00e5ring sova per dygn?","answers":{"a":["Ca 13 timmar"],"b":["Ca 11 timmar"],"c":["Ca 9 timmar"]},"correctAnswer":"b","answerDescription":"Eftersom barn har en intensiv tillv\u00e4xt, b\u00e5de kroppsligt och neurologiskt, beh\u00f6ver de stora m\u00e4ngder s\u00f6mn per dygn. Precis som f\u00f6r vuxna skiljer sig s\u00f6mnbeh\u00f6vet mellan olika barn, men riktm\u00e4rken f\u00f6r olika \u00e5ldrar \u00e4r:\r\n<\/code>\r\n1 \u00e5r: 14 timmar, 2 \u00e5r: 13 timmar, 3 \u00e5r: 12 timmar, 4\u20136 \u00e5r: 11 timmar, 7\u201310 \u00e5r: 10 timmar, 11\u201315 \u00e5r: 9 timmar, 16 \u00e5r och upp\u00e5t: 8 timmar. L\u00e4s mer om barn och s\u00f6mn p\u00e5 1177.se."},{"question":"Hur p\u00e5verkas vi av s\u00f6mnbrist?","answers":{"a":["Vi fungerar som vanligt men g\u00e4spar mycket."],"b":["Vi fungerar s\u00e4mre p\u00e5 det mesta."],"c":["Vi blir mer kreativa och avslappnade."]},"correctAnswer":"b","answerDescription":"N\u00e4r vi f\u00e5r otillr\u00e4ckligt med s\u00f6mn fungerar vi s\u00e4mre p\u00e5 flera s\u00e4tt. Det blir sv\u00e5rare att orka och sv\u00e5rare att bem\u00f6ta motg\u00e5ngar. Man kan sammanfatta konsekvenserna av s\u00f6mnbrist inom tre omr\u00e5den: hj\u00e4rnans h\u00e4lsa och minne, \u00e4mnesoms\u00e4ttningen och immunf\u00f6rsvaret.\r\n\r\nH\u00e4r \u00e4r n\u00e5gra exempel p\u00e5 konsekvenser:\r\n\u2022 Hj\u00e4rnans m\u00e4ttnads- och hungercentrum p\u00e5verkas. Det g\u00f6r att man k\u00e4nner sig hungrigare och blir s\u00e4mre p\u00e5 att m\u00e4rka att man \u00e4r m\u00e4tt.\r\n\u2022 Blodsockerbalansen p\u00e5verkas och att man kan bli extra sugen p\u00e5 s\u00f6tsaker.\r\n\u2022 Depression och f\u00f6rs\u00e4mrat minne\r\n\u2022 H\u00f6gt blodtryck\r\n\u2022 V\u00e4rk och utbr\u00e4ndhet\r\n"},{"question":"Vilket p\u00e5st\u00e5ende st\u00e4mmer?","answers":{"a":["Oregelbundna sovtider \u00e4r ett s\u00e4tt att f\u00f6lja kroppens s\u00f6mnbehov."],"b":["Oregelbundna sovtider p\u00e5verkar s\u00f6mnen negativt."]},"correctAnswer":"b","answerDescription":"B\u00e5de barn och vuxna m\u00e5r b\u00e4st av regelbundna sovtider. Faktum \u00e4r att man kan l\u00e4ra kroppen vanor, som till exempel att man g\u00e5r och l\u00e4gger sig en viss tid p\u00e5 kv\u00e4llen. Med ASD kan man ha sv\u00e5rt att k\u00e4nna n\u00e4r kroppen signalerar tr\u00f6tthet och att det \u00e4r dags att g\u00e5 och l\u00e4gga sig. D\u00e5 \u00e4r det extra klokt att best\u00e4mma att man alltid l\u00e4gger sig en viss tid. Det kan vara vanskligt att v\u00e4nta in tr\u00f6tthetssignalen - eftersom den kanske aldrig riktigt kommer."},{"question":"Varf\u00f6r \u00e4r ton\u00e5ringar ofta s\u00e5 tr\u00f6tta p\u00e5 morgonen?","answers":{"a":["F\u00f6r att de vill g\u00f6ra uppror mot sina f\u00f6r\u00e4ldrar och inte l\u00e4gga sig."],"b":["F\u00f6r att de har en senare ins\u00f6ndring av melatonin."],"c":["F\u00f6r att de har oroligare s\u00f6mn."]},"correctAnswer":"b","answerDescription":"Ton\u00e5ringars ins\u00f6ndring av melatonin sker senare p\u00e5 kv\u00e4llen och det \u00e4r f\u00f6rklaringen till att de ofta har senare kv\u00e4lls- och nattvanor. Men eftersom de m\u00e5ste upp till skolan p\u00e5 morgonen \u00e4r det \u00e4nd\u00e5 klokt att hj\u00e4lpa dem till att komma till ro och l\u00e4gga sig. Precis som med alla andra \u00e4r det klokt att undvika sk\u00e4rmar en timme f\u00f6re l\u00e4ggdags."},{"question":"Vilket av f\u00f6ljande alternativ kan bidra till god natts\u00f6mn?","answers":{"a":["D\u00e4mpad belysning"],"b":["Sk\u00e4rmtid"],"c":["En brakm\u00e5ltid"]},"correctAnswer":"a","answerDescription":"Att b\u00f6rja sl\u00e4cka ner en stund f\u00f6re l\u00e4ggdags \u00e4r ett bra s\u00e4tt att visa kroppen att det b\u00f6rjar bli dags f\u00f6r s\u00f6mn. Motsatt effekt har det att ha stark belysning exempelvis i badrummet n\u00e4r man borstar t\u00e4nderna eller att anv\u00e4nda dator, mobil eller paddor. N\u00e4r det g\u00e4ller sk\u00e4rmtid \u00e4r det inte bara belysningen i dem som kan ha en negativ inverkar p\u00e5 s\u00f6mnen utan ocks\u00e5 inneh\u00e5llet. Informationen f\u00e5r hj\u00e4rnan att g\u00e5 p\u00e5 h\u00f6gvarv. \r\n\r\nStora m\u00e5ltider \u00e4r inte att rekommendera n\u00e4ra inp\u00e5 l\u00e4ggdags. Men inte heller det omv\u00e4nda \u2013 att l\u00e4gga sig hungrig. \r\n"}],"summary":[{"header":"Vad vet du om s\u00f6mn?","quizDescription":"

Hur s\u00f6mnen fungerar \u00e4r helt avg\u00f6rande f\u00f6r hur man m\u00e5r, hur man bem\u00f6ter sina medm\u00e4nniskor och hur man sitt jobb och sin vardag.\r\nL\u00e4r dig mer om b\u00e5da barns och vuxnas s\u00f6mn p\u00e5 1177.se"}]}