{"quizquestion":[{"question":"\u00c4r hemlagad mat nyttigare \u00e4n f\u00e4rdigk\u00f6pt mat?","answers":{"a":["Ja"],"b":["Nej"]},"correctAnswer":"b","answerDescription":"Nej, det finns ingen naturlag som s\u00e4ger att hemlagat \u00e4r b\u00e4ttre \u00e4n f\u00e4rdigk\u00f6pt. K\u00f6pta k\u00f6ttbullar kan till exempel inneh\u00e5lla precis lika mycket n\u00e4ring som hemlagade k\u00f6ttbullar. D\u00e4remot kan man kanske tycka att hemlagade \u00e4r godare, men det \u00e4r en helt annan sak.\r\n\r\n","active":true},{"question":"F\u00f6rst\u00f6r mikrov\u00e5gsugnen n\u00e4ringen i maten?","answers":{"a":["Ja"],"b":["Nej"]},"correctAnswer":"b","answerDescription":"Nej! Mikrov\u00e5gsugnen \u00e4r faktiskt ett av de skonsammaste alternativen f\u00f6r att v\u00e4rma mat. Anledningen \u00e4r att det bara beh\u00f6vs en liten m\u00e4ngd vatten (n\u00e4r till exempel gr\u00f6nsaker ska v\u00e4rmas) och att det g\u00e5r fort och effektivt \u2013 n\u00e5got som g\u00f6r att det allra mesta av n\u00e4ringen bibeh\u00e5lls."},{"question":"\u00c4r frysta gr\u00f6nsaker lika nyttiga som f\u00e4rska?","answers":{"a":["Ja"],"b":["Nej"]},"correctAnswer":"a","answerDescription":"Ja! Frysta gr\u00f6nsaker inneh\u00e5ller minst lika mycket n\u00e4ring som f\u00e4rska. De sk\u00f6rdas n\u00e4r de \u00e4r precis lagom mogna och fryses sedan snabbt ner, till skillnad mot f\u00e4rska som ofta f\u00e5r mogna under transporten. "},{"question":"Ska man bli arg n\u00e4r barnen leker med maten?","answers":{"a":["Ja"],"b":["Nej"]},"correctAnswer":"b","answerDescription":"Nej, helst inte. Sm\u00e5 barn kan beh\u00f6va n\u00e4rma sig maten med h\u00e4nderna, s\u00e5 att de f\u00e5r k\u00e4nna p\u00e5 den innan de v\u00e5gar smaka \u2013 det \u00e4r ett naturligt tillv\u00e4gag\u00e5ngss\u00e4tt f\u00f6r dem. Om de m\u00f6ts av ilska finns det en risk att matbordet blir en plats de inte gillar."},{"question":"\u00c4r det viktigt att barn l\u00e4r sig \u00e4ta upp det som ligger p\u00e5 tallriken?","answers":{"a":["Ja"],"b":["Nej"]},"correctAnswer":"b","answerDescription":"Nej, det kan leda till att barnet k\u00e4nner sig pressad och inte tycker matsituationen \u00e4r s\u00e4rskilt trevlig, eller att barnet \u00e4ter mer mat \u00e4n det egentligen beh\u00f6ver. Det \u00e4r b\u00e4ttre att barnet f\u00e5r l\u00e4ra sig att k\u00e4nna efter om det \u00e4r m\u00e4tt eller inte, i st\u00e4llet f\u00f6r att se om tallriken \u00e4r tom. Tids nog l\u00e4r sig barnet att ta lagom mycket mat. "},{"question":"Var maten nyttigare f\u00f6rr i tiden?","answers":{"a":["Ja"],"b":["Nej"]},"correctAnswer":"b","answerDescription":"Nej, inte n\u00f6dv\u00e4ndigtvis. De f\u00e5 studier som finns visar inga avg\u00f6rande skillnader. Metoder f\u00f6r att analysera n\u00e4ringsinneh\u00e5ll f\u00f6rb\u00e4ttras hela tiden och m\u00e5nga av de \u00e4ldre metoderna \u00e4r inte tillf\u00f6rlitliga. D\u00e4rf\u00f6r \u00e4r det ocks\u00e5 sv\u00e5rt att g\u00f6ra s\u00e4kra j\u00e4mf\u00f6relser \u00f6ver tid."},{"question":"\u00c4r tillsatser farliga?","answers":{"a":["Ja"],"b":["Nej"]},"correctAnswer":"b","answerDescription":"Det h\u00e4r \u00e4r ett k\u00e4nsloladdat omr\u00e5de f\u00f6r m\u00e5nga, men svaret \u00e4r faktiskt nej. Det \u00e4r bara godk\u00e4nda tillsatser som f\u00e5r anv\u00e4ndas i mat och reglerna \u00e4r str\u00e4nga. Det kr\u00e4vs att tillsatserna \u00e4r sa\u0308kra fo\u0308r ba\u030ade foster, barn och vuxna, samt att de a\u0308r av va\u0308rde fo\u0308r konsumenten eller no\u0308dva\u0308ndiga fo\u0308r livsmedlets hantering. Bakom m\u00e5nga E-nummer d\u00f6ljer sig \u00e4mnen som \u00e4r v\u00e4lbekanta, som till exempel C-vitamin, karoten (f\u00e4rgen i morot) och syre."},{"question":"\u00c4r ekologisk mat och vanligt framst\u00e4lld mat lika bra f\u00f6r h\u00e4lsan?","answers":{"a":["Ja"],"b":["Nej"]},"correctAnswer":"a","answerDescription":" Det g\u00e5r i alla fall inte att s\u00e4ga att ekologisk mat \u00e4r h\u00e4lsosammare \u00e4n konventionell mat. Den forskningen som finns tyder till exempel inte p\u00e5 att ekologisk mat inneh\u00e5ller mer n\u00e4ring \u00e4n annan mat och man har heller inte sett n\u00e5gon skillnad i inneh\u00e5ll av m\u00f6gelgifter, mikroorganismer och tungmetaller. Ekologiskt v\u00e4ljer man allts\u00e5 inte fr\u00e4mst av h\u00e4lsosk\u00e4l utan av ideologiska sk\u00e4l. "},{"question":"\u00c4r frukosten dagens viktigaste m\u00e5l?","answers":{"a":["Ja"],"b":["Nej"]},"correctAnswer":"b","answerDescription":"Nej. F\u00f6r den som tycker mycket om frukost kan det k\u00e4nnas som dagens viktigaste m\u00e5l, men den n\u00e4ring som man f\u00e5r av maten senare under dagen \u00e4r lika v\u00e4rdefull. Vissa \u00e4r \u201dfrukostm\u00e4nniskor\u201d, och \u00e4lskar frukost, andra vill vara uppe en stund innan de \u00e4ter och det \u00e4r helt okej! Det viktiga \u00e4r att f\u00e5 i sig tillr\u00e4ckligt med mat och n\u00e4ring sammanlagt, inte att det \u00e4r vid ett givet klockslag."},{"question":"\u00c4r det dyrare att handla mat via n\u00e4tet?","answers":{"a":["Ja"],"b":["Nej"]},"correctAnswer":"b","answerDescription":"B\u00e5de ja och nej. Sett till varje enskild produkt kan priset vara h\u00f6gre, beroende p\u00e5 vilken butik man j\u00e4mf\u00f6r med f\u00f6rst\u00e5s. Men det \u00e4r inte alltid s\u00e5. Och dessutom f\u00e5r man ha i \u00e5tanke att man sparar in p\u00e5 resan till och fr\u00e5n butiken. Det finns ocks\u00e5 tid att spara med att handla mat p\u00e5 n\u00e4tet. P\u00e5 m\u00e5nga st\u00e4llen kan man ha sin standardink\u00f6pslista sparad, n\u00e5got som underl\u00e4ttar i vardagen n\u00e4r basf\u00f6rr\u00e5det beh\u00f6ver fyllas p\u00e5. Det \u00e4r ocks\u00e5 ofta lugnare att sitta och v\u00e4lja matvaror framf\u00f6r datorn \u00e4n i fysisk butik."}],"summary":[{"header":"Fakta och myter om mat","quizDescription":"Mat och m\u00e5ltiden \u00e4r ett \u00e4mne som det finns m\u00e5nga \u00e5sikter om och \u00e4ven en hel del myter. Genom att veta vad som \u00e4r fakta kan det vara enklare att sj\u00e4lv fatta beslut om hur man vill ha det i sin familj. Quizet \u00e4r framtaget av Sara Ask, som \u00e4r dietist och kokboksf\u00f6rfattare. Hon f\u00f6rel\u00e4ser f\u00f6r specialister \u00f6ver hela landet om barns n\u00e4ringsbehov och hur man kan skapa goda f\u00f6ruts\u00e4ttningar f\u00f6r mat och \u00e4tande i vardagen i en sm\u00e5barnsfamilj. Hon svarar ocks\u00e5 p\u00e5 f\u00f6r\u00e4ldrafr\u00e5gor om mat i tidningen \"Vi f\u00f6r\u00e4ldrar\"."}]}