Gå till innehåll Gå till footer
Startsida, Föräldrar med ASD

Om handboken

Det är fantastiskt med barn, men kan också vara jobbigt. Mindre sömn, fler tider att passa och ständigt behov av att planera om är bara några exempel. Hur krävande det är beror på hur man fungerar, men också på hur man mår och vad man har för livssituation. För föräldrar med ASD sätter familjelivet ofta tryck just på de förmågor som man har svårt med. Att exempelvis bli väckt på natten, tvingas göra bedömningar av vad som är lagom varma kläder, snabbt få ihop en måltid och förstå sociala budskap mellan raderna på lekplatsen kan skapa stor stress och vånda. Många föräldrar med ASD har höga krav på sig själva och pressar sig hårt. Idén med handboken är att föräldrar med ASD snabbt och enkelt ska få information och råd. I texter, filmer och quiz finns fakta men också tips och råd om strategier. I avsnittet Föräldrar berättar delar föräldrar med sig av sina erfarenheter av föräldraskap med ASD. Ingen berättelse är den andra lik men nästan alla handlar om att föräldraskapet blir enklare och roligare när man själv mår bra. Handboken handlar därför inte så mycket om hur man ska vara mot barnen, utan om hur man kan få vardagen att fungera bättre och minska stressen. ASD är en förkortning av autism spectrum disorder och är ett samlingsnamn för diagnoser inom autismspektrumet.

Behandlarguiden

För yrkesverksamma som träffar föräldrar i sitt arbete finns en guide till handboken. Ladda ner Behandlarguiden här.

Vem står bakom webbplatsen?

Webbplatsen har tagits fram av Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Projektet är finansierat av Post och telestyrelsens innovationstävling 2017. Innehållet är faktagranskat av specialister inom Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Frågor om innehållet besvaras av Habiliteringens resurscenter på adressen: habresurscenter.slso@sll.se

Stort tack till de föräldrar med ASD som genom intervjuer och fokusgrupper varit med och utformat både innehåll och design!


Tillfälligt tillgänglighetsutlåtande

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för asdförälder.se och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister. Vi strävar efter att asdförälder.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.


Brister

Vi är medvetna om att alla pdf:er inte är tillgängliga enligt gällande riktlinjer. De kommer att göras om.


Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service. Du kan kontakta oss på:

  • • E-post: habresurscenter.slso@sll.se

  • • Telefon: 08-123 351 50

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.


Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kommer framöver kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet).


Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa. Detta utlåtande uppdaterades 2019-10-09.